V rámci procesu zaistenia vymáhania pohľadávky využitím potrebných právnych krokov Vám vieme poskytnúť nasledovné služby

Zastupovanie pri občiansko-právnych sporoch

Zastupovanie pri obchodno-právnych sporoch

Zastupovanie pri trestno-právnych sporoch

Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu

Podanie návrhu predbežného opatrenia na majetok dlžníka

Kompletné zabezpečenie v exekučnom konaní

Konzultácie s exekútorom pre čo najviac efektívne konanie

Zisťovanie majetkových pomerov dlžníka

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie

Prítomnosť pri súpise hnuteľných vecí

Podanie trestného oznámenia

Konzultácia so zložkami štátnej správy (policajný zbor, NAKA, odbor ekonomickej kriminality, príslušná prokuratúra, súd, daňový úrad atď.)

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.

Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.