Vymáhanie pohľadávok právnou cestou

V prípadoch, kedy boli vyčerpané všetky možnosti mimosúdneho vymáhania a pohľadávku nie je možné vymôcť mimosúdnou cestou a je nutné podniknúť potrebné kroky Vám vieme vďaka advokátskej kancelárii poskytnúť komplexný právny servis. Kooperácia s advokátskou kanceláriou výrazne urýchľuje proces vymáhania a zvyšuje šancu na úspešné vymoženie pohľadávky.

V rámci procesu zaistenia vymáhania pohľadávky využitím potrebných právnych krokov Vám vieme poskytnúť nasledovné služby

 • Zastupovanie pri občiansko-právnych sporoch
 • Zastupovanie pri obchodno-právnych sporoch
 • Zastupovanie pri trestno-právnych sporoch
 • Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • Podanie návrhu predbežného opatrenia na majetok dlžníka
 • Kompletné zabezpečenie v exekučnom konaní
 • Konzultácie s exekútorom pre čo najviac efektívne konanie
 • Zisťovanie majetkových pomerov dlžníka
 • Podanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • Prítomnosť pri súpise hnuteľných vecí
 • Podanie trestného oznámenia
 • Konzultácia so zložkami štátnej správy (policajný zbor, NAKA, odbor ekonomickej kriminality, príslušná prokuratúra, súd, daňový úrad atď.)

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.
Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.

Potrebujete nezáväzne poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára.