Čím sme iní

Špecializujeme sa na správu, riadenie a manažovanie rizikových pohľadávok. Pohľadávky vymáhame pre právnické aj fyzické osoby. Prevezmeme do svojej správy jednotlivé pohľadávky alebo balíky pohľadávok a zaistíme efektívny prístup k vymáhaniu dlžných čiastok. Cieľom je spokojný klient, ktorý sa domohol svojej pohľadávky, ale aj s tým súvisiace možné zlepšenie platobnej disciplíny v podnikateľskom prostredí na Slovensku.

U nás máte k dispozícii

Tím s kvalifikáciou na operatívne zisťovanie platobnej kondície dlžníka.
Advokátsku kanceláriu, ktorá zabezpečuje kompletný servis v prípade súdneho sporu v obchodnoprávnom a v občianskoprávnom konaní, v trestnom konaní, reštrukturalizačné a konkurzné konanie atď.
Notársky úrad.
Exekútorský úrad, ktorému poskytujeme súčinnosť pri výkone exekučnej činnosti, vyhľadávame pracovné stroje, motorové vozidlá, hnuteľné veci, pohľadávky, zádržné práva, akýkoľvek postihnuteľný majetok a taktiež poskytujeme operatívne informačné služby.
Špecializovanú účtovnú kanceláriu.
Súdnych znalcov.

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.
Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.

Vyjadrenia našich klientov

So spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. úspešne spolupracujeme už viac ako 5 rokov. Počas tejto dlhoročnej spolupráce sa nám podarilo vymôcť pohľadávky od problematických subjektov, s ktorými sme si nevedeli dlhšiu dobu poradiť. Treba pripomenúť, že pracujeme v stavebníctve, kde je všeobecne nízka úroveň platobnej disciplíny. Tu nám spolupráca so spol. PATRIOT GROUP, s.r.o. výrazne uľahčuje prácu a šetrí náš čas. O problematických pohľadávkach máme zároveň vďaka pravidelným reportom podrobný prehľad. Komunikácia so spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. je na veľmi dobrej úrovni. S ich komplexnými službami sme veľmi spokojní a spoluprácu vrelo odporúčame.
Ing. Jozef Šutara, konateľ
LADCE Betón, s.r.o.