Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je čo v najkratšej dobe uspokojiť pohľadávku a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym sporom. V momente ako klient postúpi pohľadávku do našej správy, začína aktívna komunikácia s dlžníkmi, zasielanie výziev, osobné návštevy u dlžného subjektu či operatívne zisťovania v teréne. Počas celého procesu dbáme nielen na vymoženie pohľadávok klienta, ale zároveň na zachovanie dobrých obchodných vzťahov.

Na základe dlhoročných skúseností preferujeme nasledovné spôsoby mimosúdneho vymáhania

 • Osobné návštevy na mieste sídla firmy/bydliska dlžníka, prevádzke, na mieste bydliska konateľa a spoločníkov, všetkých spriaznených osôb, ktoré sú spojené s výberom finančnej hotovosti
 • Spolupráca pri zisťovaní trvalých pobytov s mestskými/obecnými úradmi
 • Pravidelný telefonický kontakt
 • Pravidelný SMS upozorňovací systém dlžníkov
 • Zasielanie upomienok a výziev na úhradu formou pošty a e-mailu
 • Predbežné zisťovane majetkových pomerov dlžníkov (aj keď to je predmetom exekúcie)
 • Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku
 • Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu ako priameho exekučného titulu
 • Podpísanie zmenky
 • Návšteva obchodných partnerov dlžníka
 • Osobné doručovanie penalizačných faktúr
 • Všetky potrebné úkony na posilnenie právnej pozície klienta a posilnenie vymožiteľnosti pohľadávok

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.
Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.

Potrebujete nezáväzne poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára.