Exekučné konanie

Poslednou etapou vymáhania pohľadávok je exekučné konanie. Toto konanie začína podaním návrhu na vykonanie exekúcie na základe právoplatného exekučného titulu. Samotné exekučné konanie je začaté však až dňom vydania poverenia súdom. Pri exekučnom konaní poskytujeme súčinnosť exekútorským úradom. K efektívnejšiemu riešeniu exekučných konaní prispievajú informácie o dlžníkoch získané prácou v teréne.

Služby poskytované našou spoločnosťou v rámci kooperácie s exekútormi

  • Zisťovanie majetkových pomerov dlžníka
  • Dohľadávanie nehnuteľného majetku (prípadne zisťovanie prepísaného majetku s možnosťou - odporovania)
  • Dohľadávanie hnuteľného majetku (strojov, náradia, automobilov, a pod.)
  • Zisťovanie pobytu subjektu alebo osôb
  • Zisťovanie obchodných prepojení dlžníka
  • Zisťovanie zádržných práv dlžníka a neuhradenej fakturácie dlžníka
  • Súčinnosť pri výkone exekúcie pre jej maximálnu efektivitu

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.
Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.

Potrebujete nezáväzne poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára.