Služby poskytované našou spoločnosťou v rámci kooperácie s exekútormi

Zisťovanie majetkových pomerov dlžníka

Dohľadávanie nehnuteľného majetku (prípadne zisťovanie prepísaného majetku s možnosťou - odporovania)

Dohľadávanie hnuteľného majetku (strojov, náradia, automobilov, a pod.)

Zisťovanie pobytu subjektu alebo osôb

Zisťovanie obchodných prepojení dlžníka

Zisťovanie zádržných práv dlžníka a neuhradenej fakturácie dlžníka

Súčinnosť pri výkone exekúcie pre jej maximálnu efektivitu

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.

Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.