Svetová asociácia detektívov bola založená v roku 1925. WAD (World Associations of Detectives) je medzinárodné združenie pre súkromných vyšetrovateľov, pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú problematikou riešenia ekonomickej trestnej činnosti a špecialistami z oblasti vymáhania pohľadávok. Účelom Svetovej asociácie detektívov je udržiavať najvyššie etické postupy, podporovať a rozvíjať vzťahy medzi jej členmi. Ide o najväčšie a zároveň najstaršie združenie svojho druhu na svete. Spoločnosť PATRIOT GROUP, s.r.o. je prvým členom WAD v rámci Slovenskej republiky.

wad logo

Ďalšie články