späť na nehnuteľnosti

Garáž Bezručova, Trenčín

V nájme

Nachádza sa na Bezručovej ulici v Trenčíne, súpisné č. 5352, parcela CKN 1902/5


Zahŕňa:

  • garáž s rozlohou 19m²
  • plechovú bránu
  • elektriku a osvetlenie
  • súčasne s garážou je možné využívať parcelu pred garážou CKN 1902/166 o rozlohe 27m²

Aktuálne v dlhodobom prenájme.

Máte záujem o nehnuteľnosť? Môžete nás kontaktovať pomocou formulára.