Exekúcia faktúry. Čo môžem dať na exekúciu, resp. čo je exekučný titul?

Faktúru samú o sebe nemôžete dať na exekúciu a ani žiadny podobný dokument ako je zmluva o pôžičke, dodací list, nájomnú zmluvu, atď...

Podkladom pre exekútora a žiadosť o vydanie poverenia sú len presne vymedzené dokumenty. Medzi ne patria napr.: platobný rozkaz, trestný rozkaz, zmenkový platobný rozkaz, rozhodcovský rozsudok, notárska zápisnica.

Toto sú najčastejšie podklady, ktoré umožňujú exekútorovi zažiadať príslušný okresný súd na vydanie poverenia a následné exekuovanie neplatiča, teda už povinného. Všetkým vyššie uvedeným podkladom predchádza konanie na príslušnom súde, okrem notárskej zápisnice (NZ).

Ďalšie články