ABOUT US

We’ve set up Patriot company on 1.2.2006 and focuses on debt recovery and protection of individuals and property. We’ve cooperated with several companies and we’ve achieved significant successes in these areas in the whole Slovak republic. The complexity of our activities resulted in forming Patriot Group, s.r.o. company in 2010.

NOWADAYS, WE CAN OFFER YOU CONSULTATION ABOUT ASSESSMENT OF LEVEL OF RISK OF YOUR INVESTMENTS AND INDIVIDUAL TRANSACTIONS, WARN YOU FROM POSSIBLE PROBLEMATIC ENTITIES, SOLVE ALREADY EXISTING PROBLEMS.

You can entrust us the administration of all your claims. We will already stand by you at establishing commercial obligation relations, we will monitor the timetable of performing your claims for you, we will communicate with your debtors and implement an effective performing of you claims. We’ve achieved high level of authority – in our portfolio of complex services we provide there’s also our law firm. We have also special service for operative investigation of debtor’s financial conditions.

Our company has many years of experience with debt recovery and searching for optimal solutions, which not only means winnig the case or a piece of paper without real money, but it means a real result in receiving a payment of the claim.

We save money of our clients and we eliminate the risk of not paying by customers and debtors. We don’t rush to litigation which costs lot of money, but firt we try to fully exhaust all possibilities of out of court debt recovery. We communicate electronically, administratively, and last but not least in person. We are able to provide you a complex service even if we can’t avoid judicial debt proceeding. We are always solid, discrete, prompt and effective.

Štruktúra zamestnancov

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Juraj Imrich, MBA

Vedie spoločnosť od roku 2010. V roku 2006 mu bol udelený diplom ako najúspešnejšiemu špecialistovi pre správu a riadenie pohľadávok spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o..Má bohaté skúsenosti v oblasti v oblasti bezpečnosti osôb a majetku. Titul Ing. získal v obore Ekonomika a právo v podnikaní. Titul MBA získal v obore Business Law. Section Leader Slovakia – International Police Organization. Absolvoval množstvo školení, kurzov v rôznych oblastiach (viď. príloha - certifikáty). Po absolvovaní 200 hodinového tréningového programu získal najskôr titul CAS a následne, titul CMAS – Certified Master Anti – Terrosim Specialist. V súčasnosti študuje Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach – odbor Bezpečnostný manažment, kde mu bude po absolvovaní štúdia udelený titul MSc. - Master of Science.

OFFICE & MARKETING MANAŽÉR

Mgr. Mária Gavalcová

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Absolvent odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín. V spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. hľadá nové príležitosti rozvoja firmy. Zabezpečuje plynulý chod kancelárie. Pripravuje marketingové podklady. Poskytuje komplexnú starostlivosť o klientov. Komunikuje so zahraničnými organizáciami (WAD, WAPI, IPO,...). Spravuje sociálne siete.

JUNIOR MANAŽÉR – ŠPECIALISTA – SEKCIA OPERATÍVY

Ivan Pĺžik, MBA

Titul MBA získal v odbore Business Law. Absolvoval kurz na tému: „Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie“. Komunikuje s dlžníkmi. Uzatvára dohody. Konzultuje komplikovanejšie prípady s klientami. Analyzuje podklady.

REPREZENTANT SPOLOČNOSTI

Mgr. Jozef Geleta

24 rokov pracoval v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Absolvoval kurzy streleckej prípravy, prvej pomoci, sebaobrany a kurz výcvikára. Zastupuje spoločnosť Patriot Group, s.r.o. v komunikácií s klientmi. Absolvent kurzu „Efektívna komunikácia s klientmi“

ODBORNÁ ASISTENTKA

Bc. Jana Kulichová

Externe študuje právo na Právnickej fakulte na Trnavskej univerzite v Trnave. Má v kompetencii kompletnú administratívnu agendu. Pripravuje zmluvy, plnomocenstvá a iné potrebné dokumenty. Komunikuje s klientami a dlžníkmi. Pripravuje podklady pre právne prípady. Spravuje finančnú agendu.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Michal Halák

Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín. Komunikuje s dlžníkmi. Aktívna práca v teréne. Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch. Operatívna činnosť.

Juraj Struhár

Absolvoval Combat Livesaver Course zameraný na poskytovania prvej pomoci laikmi v situáciách s vysokou mierou nebezpečenstva. Má množstvo certifikátov v oblasti bodyguardingu. Okrem aktívnej práci v teréne sa venuje predovšetkým rizikovým skupinám dlžníkov

VYŠETROVATELIA (WAD, WAPI)

Operatívni pracovníci

Spolupráca s pracovníkmi z medzinárodných svetových organizácií (telefonická, písomná komunikácia, poskytovanie informácií o subjektoch na vyžiadanie,..)

ADMINISTRATÍVNA PODPORA

Bc. Soňa Matejovičová

Telefonická komunikácia s dlžníkmi. Evidovanie kompletnej komunikácie s klientami/dlžníkmi. Vypracovávanie splátkových kalendárov a podkladov pre terénnych pracovníkov. Sledovanie platobnej disciplíny dlžníkov. Urgovanie úhrad. Absolvent odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.

Patriot Group Patriot Group Patriot Group
2010 Value of recovery debts: 280 000 €
PATRIOT GROUP PATRIOT GROUP Setting up of
PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 intervention unit
2012
PATRIOT GROUP PATRIOT GROUP Increasing the capital
to 500 000 €
2013
PATRIOT GROUP 2 intervention units
Change offices for better
comfort of our clients
2014
PATRIOT GROUP
2015
Advokátska kancelária Koncová & Partners PATRIOT GROUP 3 intervention units
Commercial agent for
Bratislava region
Cooperation at setting up
KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
law firm
2016
PATRIOT GROUP We registered 2 trademarks for symbols of our company We participated in establishment of insolvency and restructuring administrator’s office
2017 Value of recovery debts: 58,1 mil. €
PATRIOT GROUP We extended the office space for new employees

OUR CERTIFICATES AND AWARDS

Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Solventná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Certifikovaná spoločnosť Zodpovedný podnik Solventná firma Solventná firma Solventná firma Solventná firma
arrow-left_1
arrow-left_1

Our clients’ statements

We’ve chosen Patriot Group, s.r.o. company thanks to a recommendation of our important customer, who used their sevices in the past and was very satisfied. Thanks to them, we entrust our long years debtor into their hands. The result was receiving all our claim in whole value and also interests. According to our experience we recommend this company. If some problems occur, we know to whom we refer.
Jana Navrátilová,
AXPEL MADE s.r.o.
We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information